Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2019. szeptember 14. napjától hatályos)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Farm Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Fillér u. 23. 1. em. 7.) által üzemeltetett www.wamp.hu internetcímen elérhető Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vásárnap Kft.), mint szolgáltató által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi WAMP Vásáron a Kiállítók és Látogatók vásárokon való részvételének általános feltételeit, valamint a Vásárnap Kft. és a Kiállítók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

A Vásárnap Kft. jelen ÁSZF alapján Vásárok meghirdetéséről és megszervezéséről, a Kiállítók Vásárokon való részvételének részvételi díj fizetése ellenében történő biztosításáról, Látogatók Vásárokon való részvételének WAMPER kupon ellenében történő biztosításáról, Vásárok rendjéről, tisztán tartásáról gondoskodik. A Vásárnap Kft. a Vásárok alkalmával konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését (szj.82.30) vállalja.

I. A VÁSÁRNAP KFT. ADATAI

Cégnév: Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 12.
Postai cím: 1241 Pf.: 148
Iroda: 1052 Budapest, Kossuth Lajos u. 14. Félemelet 10-es szoba
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-168581
Adószám: 13794138-2-13
Statisztikai számjel: 13794138-8230-113-13
Bankszámlaszám: K&H Bank, 10404089-00007013-00000001
Képviseletre jogosult: Dr. Sáfri-Ványi Luca ügyvezető
Elektronikus elérhetősége: wamp@wamp.hu

Tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Farm Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-953834
Székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23. 1. em. 7.
Képviseletre jogosult: Várady Zoltán ügyvezető
E-mail cím: zoltan@farm.co.hu

A Vásárnap Kft. a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1056 Váci utca 40. IV. emelet., postacím: 1364 Budapest Pf.: 81., email cím: regisztracio@pmkik.hu) nyilvántartásba vett tagja.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Vásárnap Kft.: az I. pontban meghatározott vállalkozás.
 2. WAMP: a Vásár márkaneve
 3. Vásár: a Vásárnap Kft. által bármely időpontban és területen megszervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény, bemutató, egyéb kapcsolódó szolgáltatások összessége.
 4. Kiállító: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró – Közreműködőnek nem minősülő – személy (jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet).
 5. Látogató: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Vásáron belépésre jogosultként vesz részt.
 6. Termék: a Kiállítók által a Vásáron értékesítésre kiállított és értékesített ingó dolog.
 7. WAMPER Kupon: a beltéri Vásárokon belépésre jogosító 100 Ft névértékű szigorú számadású bizonylatok, egyedileg sorszámozottak, ötösével kapcsolódnak egy szintén sorszámozott tőpéldányhoz, hamisítás ellen védettek, készpénz helyettesítő eszközként működnek.
 8. Ajándékutalvány: nyomdai úton előállított, vásárlásra jogosító okirat, melynek felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az Ajándékutalvány felhasználási szabályzat tartalmazza.

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Vásárnap Kft.-re, a Kiállítókra, és a Látogatókra. A Vásárnap Kft. által megrendezett Várásokon Kiállítóként kizárólag vállalkozások, valamint civil szervezetek vehetnek részt, Látogatóként bárki részt vehet.
 2. Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország.
 3. Az ÁSZF 2019. szeptember 14. napján lép hatályba és határozatlan időre szól és jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Vásárnap Kft. 2018. január 2. napjától hatályos ÁSZF-je hatályát veszti.

IV. A WAMP HELYSZÍNE, NYITVATARTÁSA

A téli szezonban (október-március) a 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. szám alatt (a Millenáris Parkban), vagy a 1092 Budapest , Fővám tér 11-12. (Bálna Budapest épületében) míg a nyári időszakban (április-szeptember) a 1054 Budapest, Erzsébet téren (az Akvárium feletti sétányon).

Nyitvatartási idő:

  1. Nyáron: 11.00-19.00
   Télen: 10.00-18.00

A Vásárnap Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vásár programját, helyszínét és nyitvatartási idejét - a Kiállítók és a Látogatók hitelt érdemlő módon történő tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítsa.

V. KIÁLLÍTÓKKAL LÉTREJÖTT JOGVISZONYRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

1. Kiállítók Vásárra való jelentkezésének technikai lépései, módja

A Vásárra jelentkezés online, a közösségi portálon történik. A regisztrációhoz a www.wamp.hu weboldalon a „vásárinformáció” linkre kattintva a „jelentkezés kiállítónak” elnevezésű felületen a nyílra kell kattintani.

1.1. Még online nem regisztrált vállalkozások esetében:

A regisztrációhoz a megjelenő felületen kötelező megadni

 • a brandnevet (márkanevet),
 • a kapcsolattartó nevét,
 • az iparművészeti ágat (a legördülő lehetőségek közül a megfelelőt kiválasztva),
 • rövid bemutatkozást (leírást a termékekről, motivációról, szakmai múltról, melyek segítik értelmezni Kiállító munkásságát és a feltöltött képeket a Kiállító alkotásairól),
 • a Kiállító telefonszámát,
 • a Kiállító fényképét (minimum 3 db, maximum 10 db és összesen legfeljebb 4 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító lógóját (legfeljebb 2 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító által készített és értékesítésre szánt Termékek fényképét (legfeljebb 4 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító www.wamp.hu oldalon használni kívánt felhasználónevét (szóköz használata megengedett, továbbá az írásjelek közül csak a pont, a kötőjel, és az aláhúzás használható),
 • a Kiállító elektronikus levelezési címét (e-mail cím),
 • a Kiállító www.wamp.hu oldalon használni kívánt jelszavát (megerősítés végett kétszer megadva).

Fontos, hogy a Kiállító által feltöltött fényképek jó minőségű, lehetőleg magas színvonalú munkák legyenek különös tekintettel arra, hogy ezek határozzák meg majd a Kiállító későbbi profilját, illetve meghatározó szerepük van a Vásárnap Kft. részéről történő zsűriztetés során. Továbbá Vásárnap Kft. felhívja Kiállító figyelmét, hogy a WAMP rendszere minden levelet, értesítést, hírlevelet a Kiállító által profilján megjelölt e-mail címre fogja küldeni. A Kiállító által megadott e-mail cím nem jelenik meg nyilvánosan, és csak új jelszó kérése során, vagy értesítő szolgáltatások igénybevétele esetén érkezik rá email üzenet a Vásárnap Kft.-től.

Kiállító a regisztrációhoz a megjelenő felületen megadhatja (nem kötelező)

 • az egyéb iparművészeti ágat (melyek a legördülő lehetőségek között nem található),
 • a Kiállító weboldalának címét.

A Kiállító köteles a profilon megadott adatok helyességét ellenőrizni, mivel ezután a zsűrizést megelőzően a profilon megadott adatok javítására, módosítására nincs lehetőség. A megjelenő felület végén található „Elfogadom a WAMP általános szerződési feltételeit, valamint adatkezelési szabályzatát” pont előtt található négyzetre kattintást követően (négyzetben pipa jelenik meg) az „új fiók létrehozása” linkre kattintással véglegesíthető a regisztráció. Az ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadása hiányában regisztráció nem lehetséges.

Sikeres regisztráció esetén a megjelenő felületen szerepel, hogy a Kiállító jelentkezése zsűrizés alatt áll. A Kiállító regisztrációjának és feltöltött Termékeinek elbírálása során a Vásárnap Kft. az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

 • innovatív
 • minőségi kivitelezésű
 • trendkövető tervezői- és stíluskoncepció szerint készül
 • egységes ötletes formai megfogalmazású.

A Vásárnap Kft. a Kiállítót a profion megadott e-mail címre megküldött e-mailben értesíti a zsűrizés eredményéről. A Kiállító jelentkezésének elutasítása esetén Kiállító nem tud jelentkezni a Vásárokra. Sikeres elbírálás esetén a Kiállító a WAMP aktív tagjaként már tud jelentkezni a következő Vásárokra. (1.2. pontban részletezettek szerint)

1.2. Már online regisztrált Kiállítók esetében:

A Kiállító a profilján megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni a „Jelentkezés a vásárra” linkre kattintva a WAMP közösségi felületére, ahol ezután a vásáridőpontokra kattintva on-line tud jelentkezni a soron következő Vásárokra. A Vásárokra külön-külön kell jelentkezni a jelentkezési határidőn belül. A jelentkezési határidő a jelentkezéssel érintett Vásár napját megelőző héten csütörtök 10:00 óra (azaz a Vásárt megelőző 10. nap 10:00 óra). A jelentkezés akkor tekinthető a Vásárnap Kft.-hez megérkezettnek, amikor az a Vásárnap Kft. számára hozzáférhetővé válik. A határidő lejártával az elektronikus rendszer automatikusan lezárja a jelentkezés lehetőségét. A Vásárnap Kft. a határidőben beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul, de legkésőbb a jelentkezés Kiállító által történő elküldésétől számított 48 órán belül köteles e-mailben visszaigazolni a Kiállító által Profilján megadott e-mail címre. Amennyiben Vásárnap Kft. visszaigazolása az előírt határidőn belül nem érkezik meg Kiállító részére, úgy a Kiállító mentesül az ajánlati kötöttség, valamint a szerződéses kötelezettség alól. A visszaigazolás akkor tekinthető a Kiállítóhoz megérkezettnek, amikor az a Kiállító számára hozzáférhetővé válik. A sikeres foglalást követően a Vásár dátuma mellett található „térkép” fülre kattintva Kiállító bejelölheti az általa választott kiállítási helyet. Ezen a felületen történik a teljes ügyintézés is, valamint Kiállító itt frissítheti, módosíthatja profilját adatainak, Termékeinek változása esetén. A Vásárnap Kft. minden Vásár előtt tájékoztatót küld Kiállító részére e-mailen a jelentkezési és fizetési határidőkről.

1.3. Regisztráció menete:

A Vásárokra való jelentkezés feltétele a regisztrációs díj megfizetése. A Kiállító sikeres regisztrációját követő első Vásárra még regisztrációs díj nélkül, a további Vásárokra a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékű regisztrációs díj kiegyenlítése után tud jelentkezni. A regisztrációs díj megfizetésére a „művészbejárón” a „regisztrálok” gombra kattintással van lehetőség. Ekkor megjelenik a „kosár tartalma” linken a Kiállító által fizetendő regisztrációs díj pontos ÁFÁ-val növelt összege.

1.4. Bérletvásárlás menete:

A „művészbejárón” a „bérletvásárlás” gombra kattintással lehetőség van a jelen ÁSZF szerinti bérletek vásárlására. A megjelenő oldalon Kiállító köteles megjelölni az igénybe venni kívánt métert, asztal mennyiségét, továbbá azt, hogy kíván-e áramforrást rendelni. A rendszer automatikusan kiszámolja a mennyiségeknek megfelelő egységárak nettó és bruttó értékét, ezek nettó és bruttó összegét, a bérlettel biztosított kedvezmény nettó és bruttó mértékét, valamint a kedvezménnyel csökkentett teljes, nettó és bruttó végösszeget. Vásárnap Kft. felhívja Kiállítók figyelmét arra, hogy a „megrendelem” gombra kattintással történő megrendelés véglegesítését megelőzően figyelmesen ellenőrizzék, hogy a feltüntetett adatok helyesek-e. Kiállító jogosult a bérlet ellenértékének megfizetéséig módosítani a megrendelésének tartalmát oly módon, hogy módosítási igényét e-mailben megküldi a wamp@wamp.hu e-mail címre. A bérlet ellenértékének megfizetését követően – a bérlet felhasználhatóságának időtartama alatt – Kiállító különösen indokolt esetben módosíthatja az igénybe venni kívánt métert, asztal mennyiségét, továbbá azt, hogy kíván-e áramforrást rendelni azzal, hogy ezirányú módosítási igényét a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldi. Vásárnap Kft. Kiállító ezen módosítási igényét kizárólag abban az esetben fogadja el, ha a módosítás az igénybe venni kívánt méternek, asztal mennyiségének növelésére irányul és Kiállító megfizeti a módosított szolgáltatás ellenértékének különbözetét Vásárnap Kft. részére.

1.5. Egyéb:

A www.wamp.hu oldalon a Vásáron való részvétel megrendelésének alapfeltétele, hogy a Kiállító minden tekintetben elfogadja a www.wamp.hu oldalon található általános szerződési feltételekben foglaltakat. A jelentkezés véglegesítése - a "Mehet" gombra kattintással - egyben az általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A Vásárnap Kft. minden Vásár előtt megfelelő időben, hírlevélben értesíti az online regisztrált Kiállítókat a soron következő rendezvény időpontjáról és az aktuális tudnivalókról.

A Vásárnap Kft. minden Vásárra elektronikus úton külön szerződést köt a Kiállítókkal a Profilon megadott adatok alapján, ezért az adatok pontossága kiemelten fontos. Kiállító kötelezettsége, hogy a jelentkezéskor megadott adatokban bekövetkezett változás esetén a Vásárnap Kft.-t haladéktalanul írásban tájékoztassa, továbbá a www.wamp.hu oldalon a profilját ennek megfelelően módosítja. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Vásárnap Kft. nem felel. A Vásárnap Kft. és a Kiállítók között létrejött szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melyeket a Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon rögzít és hozzáférhetővé tesz Kiállító részére. Kiállítók a megkötött szerződéseket letölthetik akként, hogy a profiljukba belépve a „foglalásod” gombra kattintva a „szerződés letöltése” gombra kattintanak.

2. Fizetési feltételek

2.1. Regisztrációs díj

A Vásárokra való jelentkezés feltétele a „regisztrálok” gombra kattintás és az éves regisztrációs díj megfizetése. Tárgyév első foglalása esetében nincs regisztrációs díj. A tárgyév 2. foglalástól a tárgyévben tervezett Vásárok számának fele foglalásáig mindösszesen bruttó 5.000 Ft a regisztrációs díj összege, melyet Kiállító köteles a második Vásárra jelentkezés előtt megfizetni Vásárnap Kft. részére. A 2. Vásárra történő jelentkezés feltétele a regisztrációs díj megfizetése. Ezt követően a tárgyév végéig terjedő időtartamban ismét mindösszesen bruttó 5.000 Ft a regisztrációs díj összege, melyet Kiállító köteles a tárgyévben tervezett Vásárok számának fele foglalását követő Vásárra jelentkezés alkalmával megfizetni Vásárnap Kft. részére. A Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon rögzíti a tárgyévben tervezett Vásárok számának felét.

2.2. Részvételi díjak

A Vásáron való részvétel díja (továbbiakban: Részvételi díj) helyárból és asztal bérlés esetén az asztal árából tevődik össze. Minden Kiállító legalább egy méternyi helyárat köteles megfizetni. A Vásáron való részvétel díja magába foglalja a helyszínen való árusítás jogát, - asztal bérlés esetén - az asztal használati díját, a terítőket, szabadtéren napernyőt, valamint a Vásár hirdetését, promócióját.

2.2.1. Helyárak:
1 m: 11.500 Ft+ÁFA bruttó 14.605 Ft
1,5 m: 16.000 Ft+ÁFA bruttó 20.320 Ft
2 m: 20.500 Ft+ÁFA bruttó 26.035 Ft
2,5 m: 24.000 Ft+ÁFA bruttó 30.480 Ft
3 m: 27.000 Ft+ÁFA bruttó 34.290 Ft
3,5 m: 30.500 Ft+ÁFA bruttó 38.735 Ft
4 m: 34.000 Ft+ÁFA bruttó 43.180 Ft
4.5 m: 37.000 Ft+ÁFA bruttó 46.990 Ft
5 m: 41.000 Ft+ÁFA bruttó 52.070 Ft
2.2.2. Asztalárak:
80X80 cm: 3.500 Ft+ÁFA bruttó 4.445 Ft
80X120 cm: 4.500 Ft+ÁFA bruttó 5.715 Ft
2.2.3. Áramforrás biztosításának díja:

A Vásárnap Kft. a Vásáron 220 V áramforrást biztosít, amelynek ára alkalmanként 1.200 Ft + ÁFA = bruttó 1.524 Ft. Hosszabbítót és elosztót a Vásárnap Kft. nem biztosít, arról a Kiállítók maguk kötelesek gondoskodni.

A Részvételi díjak - témától és szezontól függően - esetenként eltérhetnek a jelen pont szerinti összegektől. A Vásárnap Kft. erre minden esetben online szerződéskötés előtt felhívja a Kiállítók figyelmét.

2.2.4. Bérlet:

Lehetőség van 5 és 10 alkalmas bérlet vásárlására is. A kedvezmény alapja a helyár, az asztalár és az áramforrás biztosításának bruttó díja együttesen. A kedvezmény mértéke - a felhasználhatósági idő mértékétől függően - az alábbiak szerint változik:

 • 6 hónapos felhasználhatóság (5 alkalmas bérlet): 7%
 • 9 hónapos felhasználhatóság (10 alkalmas bérlet): 15%

A felhasználhatóság kezdő időpontja az első Vásár napja, amelyen Kiállító a megvásárolt bérletet felhasználja. Az 5 és a 10 alkalmas bérlet érvényességi idején belül felhasználható a karácsonyi vásárokra is, feltéve, hogy a Kiállító mindhárom karácsonyi Vásáron részt vesz Kiállítóként.

2.2.5. VIP jegyek:

Amennyiben a Látogatók Vásárokra való belépésének feltétele WAMPER kupon vásárlása, úgy minden Vásárnap Kft.-vel szerződő Kiállító 4 db VIP jegyet kap. A VIP jegy az azt felmutató Látogatót a Vásár területére belépésre jogosítja, azonban a Vásárnap Kft. a VIP jegyhez WAMPER kupont nem ad. A VIP jegyet felmutató, részére átadó Kiállító nevét bediktáló Látogató belépésre jogosultságát a Vásárnap Kft. ellenőrzi. VIP jeggyel belépésre jogosult Látogatók karszalagot kapnak, melynek viselése a Vásáron való tartózkodás alatt kötelező.

2.2.6. WAMPER kupon:

Amennyiben a Látogatók Vásárokra való belépésének feltétele WAMPER kupon vásárlása, a Kiállító köteles elfogadni Látogatók vásárlásai alkalmával a 2019. november 1. és 2019. december 31. között érvényes WAMPER kupont. A Kiállító által elfogadott WAMPER kuponok névértékének 20%-át (azaz minden 100 Ft után 20 Ft-ot) a Vásárnap Kft. visszatéríti a Kiállítóknak.A Kiállító által elfogadott WAMPER kuponok névértékének 80%-áról (azaz minden 100 Ft után 80 Ft-ról)a Vásárnap Kft. számlát állít ki.Kiállító köteles megőrizni és elszámolás alkalmával átadni Vásárnap Kft. képviselője részére az elfogadott WAMPER kuponokat. Csak új, a megjelölt szezonra érvényes kuponok beváltására van lehetőség.A 2018.október 1. és 2019.március 31. között érvényes WAMPER kupon névértékének 20%-ának visszatérítésére nincs lehetőség. A 2019.november 1. és 2019. december 31. közötti érvényességű WAMPER kuponok esetében a 20% visszatérítés elszámolására 2020. január 31-ig a WAMP Vásárokon 16-19 óra között, illetve Vásáron kívül a WAMP irodájában (Budapest, 1052, Kossuth Lajos u. 14. Félemelet 10-es szoba) munkanapokon 9-15 óra között van lehetőség. A WAMPER kuponokkal kapcsolatos elszámolás utolsó időpontja az érvényességi idő lejártát követő 30. naptári nap. Ezen időpont után a Vásárnap Kft. megtagadja a WAMPER kuponok névértéke 20 %-ának visszatérítését.

2.2.7. WAMP Ajándékutalvány

Kiállító köteles elfogadni a Látogatók vásárlásai alkalmával az ajándékutalványokat azok felhasználási idején belül. Az Ajándékutalványok teljes összegét a Vásárnap Kft. a Kiállító részére visszatéríti az Ajándékutalványok felhasználási szabályzatában foglaltak szerint.

2.3. Regisztrációs díj és bérlet díjának fizetési határideje, módja

A regisztrációs díj és a bérlet díjának fizetési határideje a szerződés tárgyát képező Vásárt megelőző hét csütörtök 10:00 óra (10 nappal a Vásár előtt). Banki átutalás esetén a regisztrációs díj és a bérlet díja azon a napon és abban az időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor azok összegét a Vásárnap Kft. K&H Banknál vezetett 10404089-00007013-00000001 számú számláján a bankszámláját vezető pénzintézet jóváírta.A számlát arra a névre állítjuk ki amelyről az utalás érkezett.Amennyiben az utalást indító fél adatai és a foglalás során megadott számlázási adatok nem egyeznek,a jóváírt összeget a Vásárnap Kft.3 munkanapon belül visszatéríti az utalást indító fél számlaszámára.

2.3.1. Fizetési opciók
1.) Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a kártyaszám, kártyabirtokos neve és a kártya lejárati dátumának megadásával, illetve a bankkártya hátoldalán található CVC (3 jegyű) kód megadásával lehetséges.

Elfogadott bankkártyák köre: Visa, MasterCard, JCB, Visa Electron, Maestro.

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet postai szolgáltató útján továbbít Kiállító részére.

2.) Banki átutalással történő fizetés:

Vásárnap Kft. által visszaigazolt jelentkezés esetén a Vásárnap Kft. e-mailben megküldi Kiállító részére a fizetendő összeget és megadja a bankszámlaszámát. A Kiállító által kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet postai szolgáltató útján továbbít Kiállító részére.

2.4. Részvételi díj fizetés határideje, módja

A Részvételi díj fizetési határideje a szerződés tárgyát képező Vásárt megelőző hét csütörtök 10:00 óra (10 nappal a Vásár előtt). Banki átutalás esetén a Részvételi díj azon a napon és abban az időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Részvételi díj összegét a Vásárnap Kft. K&H Banknál vezetett 10404089-00007013-00000001 számú számláján a bankszámláját vezető pénzintézet jóváírta.A számlát arra a névre állítjuk ki,amelyről az utalás érkezett.Amennyiben az utalást indító fél adatai és a foglalás során megadott számlázási adatok nem egyeznek,a jóváírt összeget a Vásárnap Kft.3 munkanapon belül visszatéríti az utalást indító fél számlaszámára.

2.4.1. Fizetési opciók
1.) Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a kártyaszám, kártyabirtokos neve és a kártya lejárati dátumának megadásával, illetve a bankkártya hátoldalán található CVC (3 jegyű) kód megadásával lehetséges.

Elfogadott bankkártyák köre: Visa, MasterCard, JCB, Visa Electron, Maestro.

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet postai szolgáltató útján továbbít Kiállító részére.

2.) Banki átutalással történő fizetés:

Vásárnap Kft. által visszaigazolt jelentkezés esetén a Vásárnap Kft. e-mailben megküldi Kiállító részére a fizetendő összeget és megadja a bankszámlaszámát. A Kiállító által kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet postai szolgáltató útján továbbít Kiállító részére.

3.) Helyszínen készpénzben történő fizetés:

Helyszíni fizetés csak indokolt esetben, a kiállító hely installálását megelőzően és kizárólag +20% felár mellett lehetséges. Kiállító – banki átutalással vagy bankkártyával történő fizetés választása esetén - köteles a Vásárnap Kft. részére előre jelezni a helyszíni fizetés iránti igényét e-mailben a wamp@wamp.hu e-mail címre megküldött elektronikus üzenetében.

Részletfizetés nem lehetséges.

2.5. Elektronikus számla befogadása és megőrzése

Kiállító a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a WAMP által kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a hatályos jogszabályok által meghatározott ideig és meghatározott módon megőrzi. A kiállított elektronikus számlákat a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre küldi el a Vásárnap Kft.

2.6. Késedelmes fizetés

Részvételi díj, a regisztrációs díj és a bérlet díjának késedelmes megfizetésének, valamint meg nem fizetésének jogkövetkezménye:

Késedelmes fizetés esetén a Vásárnap Kft. a Ptk. 6:47.§ szerinti szabályok alapján késedelmi kamatra jogosult.

3. Részvételi feltételek

A Vásárnap Kft.-vel szerződő Kiállítók kötelesek megjelenni a Vásár megkezdése előtt legkésőbb 1 órával a Vásár helyszínén, továbbá kötelesek installálni kiállító helyüket. A Vásár zárása után legkésőbb 2 órán belül kötelesek installációjukat, Termékeiket teljes egészében elszállítva, üresen elhagyni a helyszínt. Kiállítók a Vásáron keletkezett hulladékot kötelesek elszállítani. Amennyiben a Kiállítók ezen határidőn belül Termékeiket és a hulladékot nem szállítják el, úgy a Vásárnap Kft. jogosult az elszállítással, illetve takarítással járó többletköltség 15 napon belüli megfizetését követelni a Kiállítótól.

A Kiállítók a Vásárokon kizárólag a Vásárnap Kft. által a 2.3. pontban meghatározott mértékű ellenérték fejében rendelkezésre bocsátott asztalok használhatják. Az asztalokat rongálni, arra ráülni tilos. Az asztalon található, Vásárnap Kft. által rendelkezésre bocsátott terítők tisztaságának, sértetlenségének megőrzéséért a Kiállító felel. Tekintettel arra, hogy a Vásárnap Kft. által rendelkezésre bocsátott terítők nem tisztíthatóak, így az összepiszkolt vagy használhatatlanná vált terítők ellenértékének megtérítésére a Kiállító köteles. A Vásárnap Kft. nem biztosít széket, annak biztosítása – erre irányuló igény esetén - a Kiállító feladata.

Az asztalokat és a Termékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák. A Vásáron a Kiállítók az online lefoglalt (visszaigazolt jelentkezést követően az online felugró térképen online jelölt), Vásárnap Kft. által helyszínen kijelölt kiállítói helyet foglalhatják el. A Kiállítóknak más Kiállítókkal történt egyeztetés eredményeként – a Vásárnap Kft. haladéktalan tájékoztatása mellett - lehetőségük van a hely egymás közötti cseréjére. A Vásárnap Kft. fenntartja a jogot az egységes vásárkép fenntartásának érdekében, hogy az előzetesen lefoglalt helyeket - a Kiállítók lehető legkisebb érdeksérelme mellett - átrendezze.

A Vásárokon bármely áru árusítható az alábbiak kivételével:

 • élőállat
 • gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, állatgyógyászati készítmény
 • kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag
 • látást javító szemüveg
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj
 • muzeális emlék
 • védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma
 • ásványi anyag, kövület, barlangi képződmény
 • olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre.

A online lefoglalt, Vásárnap Kft. által kijelölt kiállítói helyet tilos másnak átadni, a terméket elrejteni vagy más termékeihez helyezni, továbbá tilos már kizsűrizett tervezők munkáit árulni és másik tervezővel egy kiállítói helyet megosztani. Amennyiben ez mégis megtörténik, a Vásárnap Kft.-nek jogában áll felszólítani a szerződésszegő Kiállítót arra, hogy haladéktalanul hagyja el a Vásár helyszínét.

4. Lemondási feltételek:

4.1. Kiállító jogosult legkésőbb a Vásár napját megelőző héten csütörtök 10:00 óráig (azaz a Vásárt megelőző 10. nap 10:00 óráig) indokolás nélkül, írásban (elsősorban e-mail útján) lemondani a Vásáron való részvételét, melynek következtében a Kiállító a szerződést felbontja.

4.1.1. Amennyiben Kiállító a fizetési határidőn belül a 2.2. pontban meghatározott Részvételi díjat megfizette Vásárnap Kft. részére, úgy a Részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, azonban az ezt követő visszaigazolt Vásáron Részvételi díjfizetési kötelezettség nem terheli Kiállítót feltéve, hogy azonos helyár alapjául szolgáló méretre illetve azonos asztalár alapjául szolgáló méretre irányul Kiállító jelentkezése.

4.1.2. Amennyiben Kiállító a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogszerűen lemondott Vásárt követő jelentkezése magasabb helyár alapjául szolgáló méretre, illetve magasabb asztalár alapjául szolgáló méretre irányul, úgy köteles Vásárnap Kft. részére megfizetni a különbözetet.

4.1.3. Amennyiben Kiállító a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogszerűen lemondott Vásárt követő jelentkezése alacsonyabb helyár alapjául szolgáló méretre illetve, alacsonyabb asztalár alapjául szolgáló méretre irányul, úgy nincs lehetőség a Részvételi díj különbözet visszatérítésére.

4.2. Amennyiben Kiállító a 4.1. pontban meghatározott időpontig Vásáron való részvételét nem mondta le és a Vásáron nem jelenik meg, súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben a Vásárnap Kft. jogosult egyoldalúan, rendkívüli felmondással élni. A Vásárnap Kft. rendkívüli felmondása a szerződés megszűnését eredményezi, továbbá ez esetben Kiállító Részvételi díjfizetési kötelezettsége fennáll, erre vonatkozó elektronikus számlát Vásárnap Kft. megküldi Kiállító részére és a számla kiegyenlítéséig Kiállító profilját Vásárnap Kft. zárolja. Vásárnap Kft. rendkívüli felmondása esetén a Kiállító által már megfizetett Részvételi díj visszatérítésére Kiállító nem tarthat igényt.

5. Időjárás, vis maior

Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban szabadtéri helyszínen kerülnek megrendezésre a Vásárok, így Vásárnap Kft. felhívja Kiállítók figyelmét arra, hogy a változó időjárási és egyéb körülményekre tekintettel indokolt esetben a Vásárnap Kft. bármikor dönthet úgy, hogy a Vásár nem kerül megrendezésre. Ez esetben a Vásárnap Kft. a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Kiállítót a profilon megadott elérhetőségeken a döntéséről.

Amennyiben a Vásár a Vásárnap Kft. hibájából nem kerül megrendezésre, a Kiállító jogosult a Részvételi díj 100%-os visszatérítésére.

Amennyiben a Vásárnap Kft. a Vásár napján vis major, tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. miatt úgy dönt, hogy befejezi a Vásárt, úgy a Kiállítók által megfizetett Részvételi díj visszatérítésére, beszámítására nincs lehetőség.

VI. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

Vásárnap Kft. és Látogatók között elektronikus úton szerződés nem jön létre, azonban Látogatók kötelesek jelen ÁSZF IV., VI., VII.-XI. pontjai szerinti rendelkezéseket (melyek a Vásárok helyszínén kifüggesztésre kerülnek és bármikor megtekinthetőek) betartani.

A hírlevél-szolgáltatásra feliratkozás feltétele, hogy Látogatók az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

1.Kiállítókat megillető kedvezmények:

A Vásárnap Kft. a civil szervezetek (a civil társaság, a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület; továbbá a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével az alapítvány) részére a jelen ÁSZF szerinti részvételi díj 50 %-áig terjedő kedvezményt biztosít. Vásárnap Kft. jogosult a jelen pont szerinti kedvezmény biztosításához a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum benyújtását kérni.

2. Látogatókat megillető kedvezmények:

14. életévet be nem töltött gyermekeknek, nyugdíjasoknak, értelmi fogyatékosoknak, mozgássérülteknek ingyenes (Vásárnap Kft. jogosult a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatását kérni a Látogató belépéséhez.)

3. WAMPER kupon:

2019. november 1.-2019. december 31. napjáig terjedő időtartamban Látogatók Vásárokra való belépésének feltétele 5 db 100 Ft névértékű WAMPER kupon helyszínen történő vásárlása összesen 500 Ft értékben. A WAMPER kuponok mellé a Látogató karszalagot kap, amit a Vásáron viselnie kell. WAMPER kupon kizárólag érvényességi idején belül használható fel a Vásáron, érvényességének lejárta esetén névértékének visszatérítésére nincs lehetőség.

Kupon felhasználási szabályzat a http://wamp.hu/hu/kupon-felhasznalasi-szabalyzat oldalon elérhető.

4. Ajándékutalvány:

Ajándékutalvány felhasználási szabályzat a http://wamp.hu/hu/ajandekutalvany-felhasznalasi-szabalyzat oldalon elérhető.

VII. Vásárok működési rendje

A Vásárokra az alábbiak bevitele tilos:

 • élőállat
 • kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj
 • védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma
 • olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre.

A Vásáron tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.

A Vásár rendjének, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek a megszegőivel szemben a Vásárnap Kft. szabálysértési eljárás/büntetőeljárás megindítását kezdeményezheti.

Kiállító és/vagy Látogató a Vásárra történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vásárnap Kft., vagy a Vásárnap Kft. által megbízott vállalkozó olyan fényképfelvételt, videófelvételt készítsen és felhasználjon, melyen Kiállító és/vagy Látogató szerepel (akár egyénileg, akár tömegfelvételen). Kiállító és/vagy Látogató tudomásul veszi, hogy - hozzájárulására tekintettel - ezzel kapcsolatos igényt Vásárnap Kft.-vel szemben nem érvényesít.

VIII. Panasz bejelentése

A Vásárnap Kft. a szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, megkereséseket elsősorban e-mailben, a wamp@wamp.hu e-mail címen fogadja. A panaszok, megkeresések jogosságát a Vásárnap Kft. a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidőn belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a profilon/egyéb módon megadott e-mail címen a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben Vásárnap Kft. megállapítja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megalapozott a bejelentett panasz, úgy megteszi az általa szükségesnek vélt intézkedéseket, melyről a panaszt bejelentő Kiállítót/Látogatót is tájékoztatja.

IX. Adatvédelem

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény. A Szolgáltató az adatok kezelésekor az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. A Vásárnap Kft. a Kiállítók és Látogatók adatait kizárólag a szerződések és jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, valamint hírlevél kézbesítése érdekében rögzíti és azokat a mindenkor hatályos szabályozásnak megfelelően kezeli. A Vásárnap Kft. – az adatkezelési szabályzatban részletezettek szerint - nem adja át a rögzített adatokat harmadik fél számára; különösképpen nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Jelen ÁSZF elfogadásával Kiállító hozzájárul ahhoz, hogy Vásárnap Kft. a Kiállító e-mail címét továbbítsa azon Kiállító termékei iránt érdeklődő személyek részére, akik a Vásárnap Kft.-től tájékoztatást kérnek a Kiállító elérhetőségéről.

X. ÁSZF módosítása

A Vásárnap Kft. a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A Kiállító és a Látogató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-et a Vásárnap Kft. jogosult egyoldalúan módosítani a következő okok valamelyikének fennállása esetén: jogszabály kötelező rendelkezésének változása; ha a módosítást a Vásár mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok indokolják; egyéb ok fennállása esetén.

A Vásárnap Kft. az ÁSZF-et legkésőbb a Vásárok előtti 15. napig módosíthatja. A Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon regisztrált Kiállítókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról azon az elektronikus levelezési címen, amelyet a Kiállító a regisztráció során megadott. Kiállító felelőssége, hogy a regisztráció során megadott adatainak (beleértve e-mail címét is) változását a Vásárnap Kft. elektronikus nyilvántartási rendszereiben módosítsa; ennek elmaradása esetén a Vásárnap Kft. a Kiállító irányában mindennemű felelősségét kizárja. A Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon hírlevél-szolgáltatást megrendelt Látogatókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról a Látogató által megadott e-mail címen.

Amennyiben a Vásárnap Kft. az ÁSZF-et a bérlettel rendelkező Kiállítók számára hátrányosan módosította, a Kiállító az ÁSZF módosításáról szóló értesítés közlésétől (elektronikus kommunikáció esetén az értesítés a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá) számított 8 (nyolc) napon belül jogosult a szerződést rendes felmondással, írásban, indokolás nélkül, 5 napos felmondási idővel megszüntetni. Ez esetben a Kiállító és a Vásárnap Kft. köteles legkésőbb a felmondási idő lejártának napjáig egymással elszámolni.

Vásárnap Kft. felhívja Kiállító és Látogató figyelmét, hogy Kiállító és Látogató jogosult egyeztetéseket kezdeményezni Vásárnap Kft.-vel a jelen ÁSZF szerinti rendelkezések vonatkozásában. Egyeztetés kezdeményezésére irányuló szándék hiányában jelen ÁSZF elfogadásával Kiállító és Látogató akként nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyedileg megtárgyalták, a szerződéskötést megelőzően megismerte, azt kifejezetten elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

XI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

A jelen ÁSZF alapján létrejött felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. Felek jelen szerződést magyar nyelven kötik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Felek esetleges jogvitáikat elsősorban békés, írásbeli tárgyalások, egyeztetések útján, jogi út igénybe vétele nélkül rendezik az egymással szemben felmerülő vitás kérdéseiket. Amennyiben ezen egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a Vásárnap Kft. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Vásárnap Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panasszal a Látogató az illetékes járási hivatal eljárását kezdeményezheti. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és járási hivatalok elérhetősége: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4347,http://jarasinfo.gov.hu/jar...

Budapest, 2019. augusztus 30.

Vásárnap Kft.