Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2023. szeptember 18. napjától hatályos)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vásárnap Kft.) által üzemeltetett www.wamp.hu internetcímen elérhető Vásárnap Kft., mint szolgáltató által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi WAMP Vásáron a Kiállítók és Látogatók vásárokon való részvételének általános feltételeit, valamint a Vásárnap Kft. és a Kiállítók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

A Vásárnap Kft. jelen ÁSZF alapján Vásárok meghirdetéséről és megszervezéséről, a Kiállítók Vásárokon való részvételének Bérleti díj fizetése ellenében történő biztosításáról, Látogatók Vásárokon való részvételének WAMPER kupon ellenében történő biztosításáról, Vásárok rendjéről, tisztántartásáról gondoskodik.

I. A VÁSÁRNAP KFT. ADATAI

Cégnév:

Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.

 

 

Cégbíróság:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:

13-09-168581

Adószám:

13794138-2-13

Statisztikai számjel:

13794138-8230-113-13

Bankszámlaszám:

K&H Bank, 10404089-00007013-00000001

Képviseletre jogosult:

Mayr Eszter ügyvezető

Elektronikus elérhetősége:

wamp@wamp.hu

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:

DOTROLL Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám:

13962982-2-42

Székhely:

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Képviseletre jogosult:

Komáromi Zsolt György ügyvezető

E-mail cím:

support@dotroll.com

 

A Vásárnap Kft. a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1056 Váci utca 40. IV. emelet., postacím: 1364 Budapest Pf.: 81., email cím: regisztracio@pmkik.hu) nyilvántartásba vett tagja.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Vásárnap Kft.: az I. pontban meghatározott vállalkozás.
 2. WAMP: a Vásár márkaneve
 3. Vásár: a Vásárnap Kft. által bármely időpontban és területen megszervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvény, bemutató, egyéb kapcsolódó szolgáltatások összessége.
 4. Kiállító: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró – Közreműködőnek nem minősülő – személy (jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet).
 5. Látogató: szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Vásáron belépésre jogosultként vesz részt.
 6. Termék: a Kiállítók által a Vásáron értékesítésre kiállított és értékesített ingó dolog.
 7. WAMPER Kupon: a megjelölt beltéri Vásárokon belépésre jogosító 500 Ft névértékű szigorú számadású bizonylatok, egyedileg sorszámozottak, kapcsolódnak egy szintén sorszámozott tőpéldányhoz, hamisítás ellen védettek, készpénz helyettesítő eszközként működnek.
 8. Ajándékutalvány: Az ajándékutalvány értékesítése átmenetileg szünetel.
 9. nyomdai úton előállított, vásárlásra jogosító okirat, melynek felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az Ajándékutalvány felhasználási szabályzat tartalmazza.
 10.  

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Vásárnap Kft.-re, a Kiállítókra, és a Látogatókra. A Vásárnap Kft. által megrendezett Várásokon Kiállítóként kizárólag vállalkozások, valamint civil szervezetek vehetnek részt, Látogatóként bárki részt vehet.
 2. Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország.
 3. Az ÁSZF 2023. szeptember 18. napján lép hatályba és határozatlan időre szól és jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a Vásárnap Kft. 2022.novemberr 15. napjától hatályos ÁSZF-je hatályát veszti.

 

IV. A WAMP HELYSZÍNE, NYITVATARTÁSA

A téli szezonban (október-március) a következő helyszínek valamelyikén:

 • 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. szám alatt (a Millenáris Parkban)
 • 1093 Budapest, Fővám tér 11-12. (Bálna Budapest épületében)
 • 1124 Bp. Csörsz u. 18. szám alatt a XII. Sirály sétányon (MOMkult előtt)

Míg a nyári időszakban (április-szeptember) a következő helyszínek valamelyikén:

 • a 1054 Budapest, Erzsébet téren (az Akvárium feletti sétányon)
 • a 1124 Bp. Csörsz u. 18. szám alatt a XII. Sirály sétányon (MOMkult előtt)

Nyitvatartási idő:

10.00-18.00

A Vásárnap Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vásár programját, helyszínét és nyitvatartási idejét – a Kiállítók és a Látogatók hitelt érdemlő módon történő tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítsa.

 

V. KIÁLLÍTÓKKAL LÉTREJÖTT JOGVISZONYRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Kiállítók Vásárra való jelentkezésének technikai lépései, módja

A Vásárra jelentkezés online, a közösségi portálon történik. A regisztrációhoz a www.wamp.hu weboldalon a „vásárinformáció” linkre kattintva a „jelentkezés kiállítónak” elnevezésű felületen a nyílra kell kattintani.

 1. Még online nem regisztrált vállalkozások esetében:

A regisztrációhoz a megjelenő felületen kötelező megadni

 • a brandnevet (márkanevet),
 • a kapcsolattartó nevét,
 • az iparművészeti ágat (a legördülő lehetőségek közül a megfelelőt kiválasztva),
 • rövid bemutatkozást (leírást a termékekről, motivációról, szakmai múltról, melyek segítik értelmezni Kiállító munkásságát és a feltöltött képeket a Kiállító alkotásairól),
 • a Kiállító telefonszámát,
 • a Kiállító fényképét (minimum 3 db, maximum 10 db és összesen legfeljebb 4 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító lógóját (legfeljebb 2 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító által készített és értékesítésre szánt Termékek fényképét (legfeljebb 4 MB méret, .png/.gif/.jpg/.jpeg formátumban),
 • a Kiállító weboldalának címét
 • a Kiállító www.wamp.hu oldalon használni kívánt felhasználónevét (szóköz használata megengedett, továbbá az írásjelek közül csak a pont, a kötőjel, és az aláhúzás használható),
 • a Kiállító elektronikus levelezési címét (e-mail cím),
 • a Kiállító www.wamp.hu oldalon használni kívánt jelszavát (megerősítés végett kétszer megadva).

Fontos, hogy a Kiállító által feltöltött fényképek jó minőségű, lehetőleg magas színvonalú munkák legyenek különös tekintettel arra, hogy ezek határozzák meg majd a Kiállító későbbi profilját, illetve meghatározó szerepük van a Vásárnap Kft. részéről történő zsűriztetés során. Továbbá Vásárnap Kft. felhívja Kiállító figyelmét, hogy a WAMP rendszere minden levelet, értesítést, hírlevelet, elektronikus számlát a Kiállító által profilján megjelölt e-mail címre fogja küldeni. A Kiállító által megadott e-mail cím nem jelenik meg nyilvánosan, és csak új jelszó kérése során, vagy értesítő szolgáltatások igénybevétele esetén érkezik rá email üzenet a Vásárnap Kft.-től.

Kiállító a regisztrációhoz a megjelenő felületen megadhatja (nem kötelező)

 • az egyéb iparművészeti ágat (melyek a legördülő lehetőségek között nem található),
 • a Kiállító weboldalának címét.

A Kiállító köteles a profilon megadott adatok helyességét ellenőrizni, mivel ezután a zsűrizést megelőzően a profilon megadott adatok javítására, módosítására nincs lehetőség. A megjelenő felület végén található „Elfogadom a WAMP általános szerződési feltételeit, valamint adatkezelési szabályzatát” pont előtt található négyzetre kattintást követően (négyzetben pipa jelenik meg) az „új fiók létrehozása” linkre kattintással véglegesíthető a regisztráció. Az ÁSZF és az adatkezelési szabályzat elfogadása hiányában regisztráció nem lehetséges.

Sikeres regisztráció esetén a megjelenő felületen szerepel, hogy a Kiállító jelentkezése zsűrizés alatt áll. A Kiállító regisztrációjának és feltöltött Termékeinek elbírálása során a Vásárnap Kft. az alábbi szempontok figyelembevételével dönt:

 • innovatív
 • minőségi kivitelezésű
 • trendkövető tervezői- és stíluskoncepció szerint készül
 • egységes ötletes formai megfogalmazású
 • magyarországon gyártott és tervezett termék.

 

A Vásárnap Kft. a Kiállítót a profion megadott e-mail címre megküldött e-mailben értesíti a zsűrizés eredményéről. A Kiállító jelentkezésének elutasítása esetén Kiállító nem tud jelentkezni a Vásárokra. Sikeres elbírálás esetén a Kiállító a WAMP aktív tagjaként már tud jelentkezni a következő Vásárokra. (1.2. pontban részletezettek szerint)

Kiállítók a WAMP vásárokon kizárólag a Vásárnap Kft. által zsűrizett, elfogadott termékekkel jelenhetnek meg, a zsűri által elutasított vagy el nem bírált termékek nem szerepelhetnek a kínálatban, bemutató, dekoráció illetve előrendelés céljából sem. Amennyiben Kiállító új, a jelenlegitől jelentősen eltérő termékcsoportot kíván árusítani, köteles ezen termékek elbírálását kérni a wamp@wamp.hu email címen.

A WAMP lehetőséget nyújt alkotóközösségek jelentkezésére, amennyiben ezen közösség megfelel az alábbiaknak: A WAMP-hoz közösen, egy elnevezés alatt jelentkező, maximum 4 márka kooperációjából létrejött közösség, akik korábban nem voltak tagjai a WAMP-nak. A csoport, minden tagjának a termékeit zsűriztetni köteles. Az alkotóközösségnek formailag is igazolnia szükséges összetartozását, az összetartozás formája lehet közösen létrehozott és működtetett jogi személy, bolt, értékesítési felület.   

A WAMP vásárokon termékek forgalmazó általi értékesítése nem megengedett. Forgalmazó, az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

1.2. Már online regisztrált Kiállítók esetében:

A Kiállító a profilján megadott felhasználónévvel és jelszóval tud belépni a „Jelentkezés a vásárra” linkre kattintva a WAMP közösségi felületére, ahol ezután a vásáridőpontokra kattintva on-line tud jelentkezni a soron következő Vásárokra. A Vásárokra külön-külön kell jelentkezni a jelentkezési határidőn belül. A jelentkezési határidő a jelentkezéssel érintett Vásár előtt szerda 10:00 óra (azaz a Vásár előtt 4. nap 10:00 óra). A karácsonyi vásárok, illetve egyéb események, együttműködések vonatkozásában ettől Vásárnap Kft. eltérhet, minden ilyen esetben külön feltüntetésre kerül a fizetési határidő a meghirdetés során.
A jelentkezés akkor tekinthető a Vásárnap Kft.-hez megérkezettnek, amikor az a Vásárnap Kft. számára hozzáférhetővé válik. A határidő lejártával az elektronikus rendszer automatikusan lezárja a jelentkezés lehetőségét. A Vásárnap Kft. a határidőben beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul, de legkésőbb a jelentkezés Kiállító által történő elküldésétől számított 48 órán belül köteles e-mailben visszaigazolni a Kiállító által Profilján megadott e-mail címre. Amennyiben Vásárnap Kft. visszaigazolása az előírt határidőn belül nem érkezik meg Kiállító részére, úgy a Kiállító mentesül az ajánlati kötöttség, valamint a szerződéses kötelezettség alól, abban az esetben, ha ezt írásban jelzi Vásárnap Kft. felé. A visszaigazolás akkor tekinthető a Kiállítóhoz megérkezettnek, amikor az a Kiállító számára hozzáférhetővé válik. A sikeres foglalást követően a Vásár dátuma mellett található „térkép” fülre kattintva Kiállító bejelölheti az általa választott kiállítási helyet. Ezen a felületen történik a teljes ügyintézés is, valamint Kiállító itt frissítheti, módosíthatja profilját adatainak, Termékeinek változása esetén. A Vásárnap Kft. minden Vásár előtt tájékoztatót küld Kiállító részére e-mailen a jelentkezési és fizetési határidőkről.

1.3. Regisztráció menete:

A Vásárokra való jelentkezés feltétele a regisztrációs díj megfizetése. A Kiállító sikeres regisztrációját követő Vásárokra a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékű regisztrációs díj kiegyenlítése után tud jelentkezni. A regisztrációs díj megfizetésére a „művészbejárón” a „regisztrációs díj fizetése” gombra kattintással van lehetőség. Ekkor megjelenik a „kosár tartalma” linken a Kiállító által fizetendő regisztrációs díj pontos ÁFÁ-val növelt összege. A regisztrációs díj utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

1.4. Bérletvásárlás menete:

A „művészbejárón” a „bérletvásárlás” gombra kattintással lehetőség van a jelen ÁSZF szerinti bérlet vásárlására. A megjelenő oldalon Kiállító köteles megjelölni az igénybe venni kívánt métert, asztal mennyiségét, továbbá azt, hogy kíván-e áramforrást rendelni. A rendszer automatikusan kiszámolja a mennyiségeknek megfelelő egységárak nettó és bruttó értékét, ezek nettó és bruttó összegét, a bérlettel biztosított kedvezmény nettó és bruttó mértékét, valamint a kedvezménnyel csökkentett teljes, nettó és bruttó végösszeget. Vásárnap Kft. felhívja Kiállítók figyelmét arra, hogy a „megrendelem” gombra kattintással történő megrendelés véglegesítését megelőzően figyelmesen ellenőrizzék, hogy a feltüntetett adatok helyesek-e. Kiállító jogosult a bérlet ellenértékének megfizetéséig módosítani a megrendelésének tartalmát oly módon, hogy módosítási igényét e-mailben megküldi a penzugy@wamp.hu e-mail címre. A bérlet ellenértékének megfizetését követően – a bérlet felhasználhatóságának időtartama alatt – Kiállító különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján módosíthatja az igénybe venni kívánt métert, asztal mennyiségét, továbbá azt, hogy kíván-e áramforrást rendelni azzal, hogy ezirányú módosítási igényét a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldi.A bérlet árának utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

 

1.5. Egyéb:

www.wamp.hu oldalon a Vásáron való részvétel megrendelésének alapfeltétele, hogy a Kiállító minden tekintetben elfogadja a www.wamp.hu oldalon található általános szerződési feltételekben foglaltakat. A jelentkezés véglegesítése – a „Mehet” gombra kattintással – egyben az általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A Vásárnap Kft. minden Vásár előtt megfelelő időben, hírlevélben értesíti az online regisztrált Kiállítókat a soron következő rendezvény időpontjáról és az aktuális tudnivalókról.

A Vásárnap Kft. minden Vásárra elektronikus úton külön szerződést köt a Kiállítókkal a Profilon megadott adatok alapján, ezért az adatok pontossága kiemelten fontos. Kiállító kötelezettsége, hogy a jelentkezéskor megadott adatokban bekövetkezett változás esetén a Vásárnap Kft.-t haladéktalanul írásban tájékoztassa, továbbá a www.wamp.hu oldalon a profilját ennek megfelelően módosítja. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Vásárnap Kft. nem felel. A Vásárnap Kft. és a Kiállítók között létrejött szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melyeket a Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon rögzít és hozzáférhetővé tesz Kiállító részére. Kiállítók a megkötött szerződéseket letölthetik akként, hogy a profiljukba belépve a „foglalásod” gombra kattintva a „szerződés letöltése” gombra kattintanak.

 

2. Fizetési feltételek

2.1. Regisztrációs díj

A Vásárokra, továbbá az egyéb WAMP által szervezett együttműködésekre való jelentkezés feltétele a „regisztrálok” gombra kattintás és az éves regisztrációs díj megfizetése. A tárgyév 1. foglalástól a tárgyév december 31-ig nettó 11.811 Ft + ÁFA (bruttó 15.000 Ft) a regisztrációs díj összege, melyet Kiállító köteles az első Vásárra jelentkezés előtt megfizetni Vásárnap Kft. részére. A 1. Vásárra, illetve WAMP által szervezett együttműködésre történő jelentkezés feltétele a regisztrációs díj megfizetése.A regisztrációs díj utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

 

2.2. Bérleti díjak

A Vásáron való részvétel díja (továbbiakban: Bérleti díj) helyárból és asztal bérlés esetén az asztal árából tevődik össze. Minden Kiállító legalább egy méternyi helyárat köteles megfizetni. A Vásáron való részvétel díja magába foglalja a helyszínen való árusítás jogát, - asztal bérlés esetén – az asztal és terítő használati díját, szabadtéren napernyőt, valamint a Vásár hirdetését, promócióját. A részvételi díj tartalmától Vásárnap Kft. egyes vásárok esetén eltérhet, erről tájékoztatja Kiállítókat.

Amennyiben Kiállító helyszínen kívánja kiegészíteni foglalását, illetve helyszíni szemle során bebizonyosodik, hogy kiegészítésre kötelezett, úgy a helyszíni pótdíj mértéke + 20%.

A Kiállítók számára tilos az egymás közötti helyeladás, átadás, illetve bérlet átruházás térítés ellenében és térítés nélkül egyaránt. Amennyiben erre mégis sor kerül, Vásárnap Kft. azonnal felszólíthatja kiállítót a vásár területének elhagyására.

 1. 2.2.1. Helyárak:
 

Nettó

Bruttó

Helyárak 2023.09.18-tól

Bruttó

1 m:

15 525 Ft + ÁFA

     19 717 Ft

18 630 Ft + ÁFA

        23 660 Ft

1,5 m:

21 275 Ft + ÁFA

     27 019 Ft

25 530 Ft + ÁFA

        32 423 Ft

2 m:

27 025 Ft + ÁFA

     34 322 Ft

32 430 Ft + ÁFA

        41 186 Ft

2,5 m:

31 625 Ft + ÁFA

     40 164 Ft

37 950 Ft + ÁFA

        48 197 Ft

3 m:

35 650 Ft + ÁFA

     45 276 Ft

42 780 Ft + ÁFA

        54 331 Ft

3,5 m:

40 250 Ft + ÁFA

     51 118 Ft

48 300 Ft + ÁFA

        61 341 Ft

4 m:

44 850 Ft + ÁFA

     56 960 Ft

53 820 Ft + ÁFA

        68 351 Ft

4.5 m:

48 875 Ft + ÁFA

     62 071 Ft

58 650 Ft + ÁFA

        74 486 Ft

5 m:

54 050 Ft + ÁFA

     68 644 Ft

64 860 Ft + ÁFA

        82 372 Ft

 

 

Karácsonyi felárak:

Karácsonyi vásárok abban az esetben foglalhatók bérlettel, amennyiben Kiállító mindhárom karácsonyi vásárra foglal. Bérlet nélküli foglalás esetén, amennyiben a Kiállító egy alkalomra foglal fenti árakon felül 40%, amennyiben 2 vásárra foglal, akkor 20% felár fizetendő.

 

A kiállítói helyek mélysége: 150cm. Maximum 150 cm-es állvány helyezhető el a látogatók által használt közlekedő folyosóra merőlegesen. Amennyiben az állvány mérete meghaladja a 150 cm-t, abban az esetben legalább az állvány hosszúságának megfelelő hely foglalása szükséges.

2.2.2. Asztalárak:

Nettó

 Bruttó

Asztalárak 2023.09.18-tól

 Bruttó

80X80 cm:

4 600 Ft + ÁFA

       5 842 Ft

5 520 Ft + ÁFA

7 010 Ft

80X120 cm:

5 750 Ft + ÁFA

       7 303 Ft

6 900 Ft + ÁFA

8 763 Ft

 

Az egységes kiállítótér érdekében az asztalokat és terítőket minden esetben a Vásárnap Kft. biztosítja. Saját asztalt és terítőt a kiállítók nem hozhatnak.

2022. október 15-től lehetőséget biztosítunk szék foglalására is, ennek díja

 

Nettó

 Bruttó

Szék 2023.09.18-tól

 Bruttó

Szék:

2 500 Ft + ÁFA

       3 175 Ft

3 000 Ft + ÁFA

3 810 Ft

 

2.2.3. Áramforrás biztosításának díja:

A Vásárnap Kft. a Vásáron 220 V áramforrást biztosít, amelynek ára alkalmanként 1.820 Ft + ÁFA = bruttó 2.310 Ft 2.184 Ft + ÁFA = 2.774 Ft. Hosszabbítót és elosztót a Vásárnap Kft. nem biztosít, arról a Kiállítók maguk kötelesek gondoskodni.

A Bérleti díjak – témától és szezontól függően – esetenként eltérhetnek a jelen pont szerinti összegektől. A Vásárnap Kft. erre minden esetben online szerződéskötés előtt felhívja a Kiállítók figyelmét.

2.2.4. Bérlet:

Lehetőség van 5 alkalmas bérlet vásárlására. A kedvezmény alapja a helyár, az asztalár és az áramforrás biztosításának bruttó díja együttesen.

A kedvezmény mértéke:

 • 6 hónapos felhasználhatóság (5 alkalmas bérlet): 7%

A felhasználhatóság kezdő időpontja az első Vásár napja, amelyen Kiállító a megvásárolt bérletet felhasználja. Az 5 alkalmas bérlet érvényességi idején belül felhasználható a karácsonyi vásárokra is, feltéve, hogy a Kiállító mindhárom karácsonyi Vásáron részt vesz Kiállítóként.A bérlet árának utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

2.2.5. VIP karszalag:

Amennyiben a Látogatók Vásárokra való belépésének feltétele WAMPER kupon vásárlása, úgy minden Vásárnap Kft.-vel szerződő Kiállító 2 db VIP karszalagot kap. A VIP karszalag az azt felmutató Látogatót a Vásár területére belépésre jogosítja, azonban a Vásárnap Kft. a VIP karszalaghoz WAMPER kupont nem ad. A VIP karszalagot viselő Látogató WAMP kupon felhasználására nem jogosult. A VIP karszalagot felmutató-részére átadó Kiállító nevét bediktáló- Látogató belépésre jogosultságát a Vásárnap Kft. ellenőrzi. VIP karszalaggal belépésre jogosult Látogatók részére a karszalag viselése a Vásáron való tartózkodás ideje alatt kötelező.

2.2.6. WAMPER kupon:

Amennyiben az adott Vásáron a Látogatók belépésének feltétele WAMPER kupon vásárlása, a kupon a Wamp design vásár workshopjain használható fel 2022. december 1. és 2022. december 31.

Kupon felhasználási szabályzat a http://wamp.hu/hu/kupon-felhasznalasi-szabalyzat oldalon elérhető. 

2.2.7. WAMP Ajándékutalvány

Az ajándékutalvány értékesítése átmentileg szünetel.

Kiállító köteles elfogadni a Látogatók vásárlásai alkalmával az ajándékutalványokat azok felhasználási idején belül. Az Ajándékutalványok teljes összegét a Vásárnap Kft. a Kiállító részére visszatéríti az Ajándékutalványok felhasználási szabályzatában foglaltak szerint.

2.3. Regisztrációs díj és bérlet díjának fizetési határideje, módja

A regisztrációs díj és a bérlet díjának fizetési határideje a szerződés tárgyát képező Vásár előtt szerda 10:00 óra (4 nappal a Vásár előtt). A karácsonyi vásárok, illetve egyéb események, együttműködések vonatkozásában ettől Vásárnap Kft. eltérhet, minden ilyen esetben külön feltüntetésre kerül a fizetési határidő a meghirdetés során. 

Banki átutalás esetén a regisztrációs díj és a bérlet díja azon a napon és abban az időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor azok összegét a Vásárnap Kft. K&H Banknál vezetett 10404089-00007013-00000001 számú számláján a bankszámláját vezető pénzintézet jóváírta. A számlát arra a névre állítjuk ki amelyről az utalás érkezett. Amennyiben az utalást indító fél adatai és a foglalás során megadott számlázási adatok nem egyeznek,a jóváírt összeget a Vásárnap Kft. 3 munkanapon belül visszatéríti az utalást indító fél számlaszámára, és érvénytelenné válik a foglalás.

A regisztrációs díj és a bérlet árának utólagos visszatérítésére nincs lehetőség.

 

2.3.1. Fizetési opciók

1.) Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a kártyaszám, kártyabirtokos neve és a kártya lejárati dátumának megadásával, illetve a bankkártya hátoldalán található CVC (3 jegyű) kód megadásával lehetséges.

Elfogadott bankkártyák köre: Visa, MasterCard, JCB, Visa Electron, Maestro.

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet elektronikus levél útján továbbít Kiállító részére.

2.) Banki átutalással történő fizetés:

Vásárnap Kft. által visszaigazolt jelentkezés esetén a Vásárnap Kft. e-mailben megküldi Kiállító részére a fizetendő összeget és megadja a bankszámlaszámát. A Kiállító által kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet elektronikus levél útján továbbít Kiállító részére. A banki átutalással történő teljesítés esetén, a foglalási rendszer jelenlegi működése miatt, az átutalások jóváírásának átfutási ideje 24 óra.

 

3.) Részletfizetés nem lehetséges

Ki nem egyenlített regisztrációs és bérleti díj esetén a vásáron való részvétel nem lehetséges. 

2.4. Bérleti díj fizetés határideje, módja

A Bérleti díj fizetési határideje a szerződés tárgyát képező Vásár előtt szerda 10:00 óra (4 nappal a Vásár előtt). A karácsonyi vásárok, illetve egyéb események, együttműködések vonatkozásában ettől Vásárnap Kft. eltérhet, minden ilyen esetben külön feltüntetésre kerül a fizetési határidő a meghirdetés során.

Banki átutalás esetén a Bérleti díj azon a napon és abban az időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Bérleti díj összegét a Vásárnap Kft. K&H Banknál vezetett 10404089-00007013-00000001 számú számláján a bankszámláját vezető pénzintézet jóváírta.A számlát arra a névre állítjuk ki,amelyről az utalás érkezett.Amennyiben az utalást indító fél adatai és a foglalás során megadott számlázási adatok nem egyeznek,a jóváírt összeget a Vásárnap Kft.3 munkanapon belül visszatéríti az utalást indító fél számlaszámára és érvénytelenné válik a foglalás.

2.4.1. Fizetési opciók

1.) Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a kártyaszám, kártyabirtokos neve és a kártya lejárati dátumának megadásával, illetve a bankkártya hátoldalán található CVC (3 jegyű) kód megadásával lehetséges.

Elfogadott bankkártyák köre: Visa, MasterCard, JCB, Visa Electron, Maestro.

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet elektronikus levél útján továbbít Kiállító részére.

2.) Banki átutalással történő fizetés:

Vásárnap Kft. által visszaigazolt jelentkezés esetén a Vásárnap Kft. e-mailben megküldi Kiállító részére a fizetendő összeget és megadja a bankszámlaszámát. A Kiállító által kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. elektronikus számlát állít ki, amit megküld a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre. Amennyiben Kiállító nem emel kifogást az elektronikus számla ellen, úgy Vásárnap Kft. úgy tekinti, hogy hozzájárult az elektronikus számlázáshoz. Amennyiben Kiállító a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldi kifogását az elektronikus számlázással szemben és egyidejűleg kéri a papír alapú számla kiállítását, úgy Vásárnap Kft. papír alapú számlát állít ki, melyet elektronikus levél útján továbbít Kiállító részére. A banki átutalással történő teljesítés esetén, a foglalási rendszer jelenlegi működése miatt, az átutalások jóváírásának átfutási ideje 24 óra..

3.) Helyszínen készpénzben történő fizetés:

Helyszíni fizetés csak indokolt esetben, a kiállító hely installálását megelőzően és kizárólag +20% felár mellett lehetséges. Kiállító köteles a Vásárnap Kft. részére előre jelezni a helyszíni fizetés iránti igényét e-mailben a penzugy@wamp.hu e-mail címre megküldött elektronikus üzenetében.

4.) Részletfizetés nem lehetséges

Ki nem egyenlített regisztrációs és bérleti díj esetén a vásáron való részvétel nem lehetséges. 

2.5. Elektronikus számla befogadása és megőrzése

Kiállító a jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a WAMP által kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a hatályos jogszabályok által meghatározott ideig és meghatározott módon megőrzi. A kiállított elektronikus számlákat a Kiállító által a www.wamp.hu weboldalon megadott e-mail címre küldi el a Vásárnap Kft.

 

2.6. Késedelmes fizetés

Bérleti díj, a regisztrációs díj és a bérlet díjának késedelmes megfizetésének, valamint meg nem fizetésének jogkövetkezménye:

Késedelmes fizetés esetén a Vásárnap Kft. a Ptk. 6:47.§ szerinti szabályok alapján késedelmi kamatra jogosult.

3. Részvételi feltételek

A Vásárnap Kft.-vel szerződő Kiállítók kötelesek megjelenni a Vásár megkezdése előtt legkésőbb 1 órával a Vásár helyszínén, továbbá kötelesek installálni kiállító helyüket. A Vásár zárása után legkésőbb 2 órán belül kötelesek installációjukat és termékeiket teljes egészében elszállítva, üresen elhagyni a helyszínt. Kiállítók a Vásáron keletkezett hulladékot kötelesek elszállítani. Amennyiben a Kiállítók ezen határidőn belül Termékeiket és a hulladékot nem szállítják el, úgy a Vásárnap Kft. jogosult az elszállítással, illetve takarítással járó többletköltség 15 napon belüli megfizetését követelni a Kiállítótól.

A Kiállítók a Vásárokon kizárólag a Vásárnap Kft. által a 2.3. pontban meghatározott mértékű ellenérték fejében rendelkezésre bocsátott asztalokat használhatják. Az asztalokat rongálni, arra ráülni tilos. Az asztalon található, Vásárnap Kft. által rendelkezésre bocsátott terítők tisztaságának, sértetlenségének megőrzéséért a Kiállító felel. Tekintettel arra, hogy a Vásárnap Kft. által rendelkezésre bocsátott terítők nem tisztíthatóak, így az összepiszkolt vagy használhatatlanná vált terítők ellenértékének megtérítésére a Kiállító köteles. A Vásárnap Kft. nem biztosít széket, annak biztosítása – erre irányuló igény esetén - a Kiállító feladata.

Az asztalokat és a Termékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák. A Vásáron a Kiállítók az online lefoglalt (visszaigazolt jelentkezést követően az online felugró térképen online jelölt), Vásárnap Kft. által helyszínen kijelölt kiállítói helyet foglalhatják el. A Vásárnap Kft. fenntartja a jogot az egységes vásárkép fenntartásának érdekében, hogy az előzetesen lefoglalt helyeket - a Kiállítók lehető legkisebb érdeksérelme mellett - átrendezze.

A Vásárokon bármely áru árusítható az alábbiak kivételével:

 • élőállat
 • gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, állatgyógyászati készítmény
 • kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag
 • látást javító szemüveg
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj
 • muzeális emlék
 • védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma
 • ásványi anyag, kövület, barlangi képződmény
 • olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre.

A online lefoglalt, Vásárnap Kft. által kijelölt kiállítói helyet tilos másnak átadni, a terméket elrejteni vagy más termékeihez helyezni, továbbá tilos már kizsűrizett tervezők munkáit árulni és másik tervezővel egy kiállítói helyet megosztani. Amennyiben ez mégis megtörténik, a Vásárnap Kft.-nek jogában áll felszólítani a szerződésszegő Kiállítót arra, hogy haladéktalanul hagyja el a Vásár helyszínét.

Kiállító köteles a vásár területén az aktuális járványügyi, közegészségügy szabályok, előírások betartására.

4. Lemondási feltételek:

4.1. Kiállító jogosult legkésőbb a Vásár előtt szerda 10:00 óráig (azaz a Vásárt megelőző 4. nap 10:00 óráig) indokolás nélkül, írásban (elsősorban e-mail útján) lemondani a Vásáron való részvételét, melynek következtében a Kiállító a szerződést felbontja. A karácsonyi vásárok, illetve egyéb események, együttműködések vonatkozásában ettől a lemondási határidőtől Vásárnap Kft. eltérhet, minden ilyen esetben külön feltüntetésre kerül a lemondási határidő a meghirdetés során.

4.1.1. Amennyiben Kiállító a fizetési határidőn belül a 2.2. pontban meghatározott Bérleti díjat megfizette Vásárnap Kft. részére, úgy a Bérleti díj visszatérítésére nincs lehetőség, azonban - amennyiben Kiállító a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogszerűen, lemondási határidőn belül mondta le a vásárt- az ezt követő visszaigazolt Vásáron Bérleti díjfizetési kötelezettség nem terheli Kiállítót feltéve, hogy azonos helyár alapjául szolgáló méretre illetve azonos asztalár alapjául szolgáló méretre irányul Kiállító jelentkezése.

4.1.2. Amennyiben Kiállító a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogszerűen lemondott Vásárt követő jelentkezése magasabb helyár alapjául szolgáló méretre, illetve magasabb asztalár alapjául szolgáló méretre irányul, úgy köteles Vásárnap Kft. részére megfizetni a különbözetet.

4.1.3. Amennyiben Kiállító a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogszerűen lemondott Vásárt követő jelentkezése alacsonyabb helyár alapjául szolgáló méretre illetve, alacsonyabb asztalár alapjául szolgáló méretre irányul, úgy nincs lehetőség a Bérleti díj különbözet visszatérítésére.

4.2. Amennyiben Kiállító a 4.1. pontban meghatározott időpontig Vásáron való részvételét nem mondta le és a Vásáron nem jelenik meg, súlyos szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben a Vásárnap Kft. jogosult egyoldalúan, rendkívüli felmondással élni. A Vásárnap Kft. rendkívüli felmondása a szerződés megszűnését eredményezi, továbbá ez esetben Kiállító Bérleti díjfizetési kötelezettsége fennáll, erre vonatkozó elektronikus számlát Vásárnap Kft. megküldi Kiállító részére és a számla kiegyenlítéséig Kiállító profilját Vásárnap Kft. zárolja. Vásárnap Kft. rendkívüli felmondása esetén a Kiállító által már megfizetett Bérleti díj visszatérítésére Kiállító nem tarthat igényt.

5. Időjárás, vis maior

Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban szabadtéri helyszínen kerülnek megrendezésre a Vásárok, így Vásárnap Kft. felhívja Kiállítók figyelmét arra, hogy a változó időjárási és egyéb körülményekre tekintettel indokolt esetben a Vásárnap Kft. bármikor dönthet úgy, hogy a Vásár nem kerül megrendezésre. Ez esetben a Vásárnap Kft. a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Kiállítót a profilon megadott elérhetőségeken a döntéséről.

A vásár megtartását veszélyeztető vagy ellehetetlenítő járványügyi helyzetre tekintettel Vásárnap Kft. bármikor dönthet úgy, hogy a Vásár nem kerül megrendezésre. Ez esetben Vásárnap Kft. a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Kiállítót a profilon megadott elérhetőségeken a döntéséről.

Amennyiben a Vásár a Vásárnap Kft. hibájából nem kerül megrendezésre, a Kiállító jogosult a Bérleti díj 100%-os visszatérítésére.

Amennyiben a Vásárnap Kft. a Vásár napján vis major, tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. miatt úgy dönt, hogy befejezi a Vásárt, úgy a Kiállítók által megfizetett Bérleti díj visszatérítésére, beszámítására nincs lehetőség.

VI. LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

Vásárnap Kft. és Látogatók között elektronikus úton szerződés nem jön létre, azonban Látogatók kötelesek jelen ÁSZF IV., VI., VII.-XI. pontjai szerinti rendelkezéseket (melyek a Vásárok helyszínén bármikor megtekinthetőek) betartani.

A hírlevél-szolgáltatásra feliratkozás feltétele, hogy Látogatók az adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

1.Kiállítókat megillető kedvezmények:

A Vásárnap Kft. a civil szervezetek (a civil társaság, a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület; továbbá a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével az alapítvány) részére a jelen ÁSZF szerinti Bérleti díj 50 %-áig terjedő kedvezményt biztosít. Vásárnap Kft. jogosult a jelen pont szerinti kedvezmény biztosításához a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum benyújtását kérni.

2. Látogatókat megillető kedvezmények:

14. életévet be nem töltött gyermekeknek, 65 éven felülieknek, értelmi fogyatékosoknak, mozgássérülteknek ingyenes a karácsonyi WAMP vásárokra való belépés (Vásárnap Kft. jogosult a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatását kérni a Látogató belépéséhez.)

3. WAMPER kupon:

2022. december 1. - 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamban Látogatók Vásárokra való belépésének feltétele 1 db 500 Ft névértékű WAMPER kupon helyszínen történő vásárlása. WAMPER kupon kizárólag érvényességi idején belül használható fel a Vásáron megrendezett workshopokon, érvényességének lejárta esetén névértékének visszatérítésére nincs lehetőség.

Kupon felhasználási szabályzat a http://wamp.hu/hu/kupon-felhasznalasi-szabalyzat oldalon elérhető.

 

4. Ajándékutalvány:

Az ajándékutalvány értékesítése átmenetileg szünetel.

Ajándékutalvány felhasználási szabályzat a http://wamp.hu/hu/ajandekutalvany-felhasznalasi-szabalyzat oldalon elérhető.

5. Kép-és hangfelvétel készítés:

Az eseményre látogatók részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a vásáron róluk kép- és hangfelvételek készüljenek, amiket a szervezők a jövőben saját kommunikációjukhoz díjmentesen felhasználhatnak.

 

VII. VÁSÁROK MŰKÖDÉSI RENDJE

A Vásárokra az alábbiak bevitele tilos:

 • élőállat
 • kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj
 • védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma
 • olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre.

A Vásáron tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.

A Vásár rendjének, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek a megszegőivel szemben a Vásárnap Kft. szabálysértési eljárás/büntetőeljárás megindítását kezdeményezheti.

Kiállító és/vagy Látogató a Vásárra történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vásárnap Kft., vagy a Vásárnap Kft. által megbízott vállalkozó olyan fényképfelvételt, videófelvételt készítsen és felhasználjon, melyen Kiállító és/vagy Látogató szerepel (akár egyénileg, akár tömegfelvételen). Kiállító és/vagy Látogató tudomásul veszi, hogy - hozzájárulására tekintettel - ezzel kapcsolatos igényt Vásárnap Kft.-vel szemben nem érvényesít.

Látogató köteles a vásár területén az aktuális járványügyi, közegészségügy szabályok, előírások  betartására.

VIII. PANASZ BEJELENTÉSE

A Vásárnap Kft. a szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, megkereséseket elsősorban e-mailben, a wamp@wamp.hu e-mail címen fogadja. A panaszok, megkeresések jogosságát a Vásárnap Kft. a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidőn belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a profilon/egyéb módon megadott e-mail címen a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben Vásárnap Kft. megállapítja, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megalapozott a bejelentett panasz, úgy megteszi az általa szükségesnek vélt intézkedéseket, melyről a panaszt bejelentő Kiállítót/Látogatót is tájékoztatja.

IX. ADTAVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény. Vásárnap Kft. (Adatkezelő) a www.wamp.hu honlapon regisztrált kiállítók és látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) önkéntes hozzájárulása és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§. (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban kezeli a személyes adatokat.

A Vásárnap Kft. gazdasági tevékenysége keretében design vásárokat szervez, melyre az érintettek a www.wamp.hu honlapon keresztül a „Bejelentkezés” menüpont alatt regisztrálhatnak. A honlapon történő regisztrálás során a Felhasználó önkéntes tevékenységének következtében kötelezően megadja a vállalkozás kapcsolattartójának nevét, márkanevét, e-mail címét, az általa választott felhasználó nevet és jelszót (regisztráláshoz kötelezően szükséges adatok), cég címét és telefonszámát melyek a WAMP munkatársai számára elérhetőek, megismerhetőek. Továbbá a regisztráció elbírálása érdekében a Felhasználó az árusításra szánt termékről képeket tölt fel és rövid leírás csatol a termékeiről, motivációjáról, szakmai múltjáról. Ezen adatok megadása (feltöltése) önkéntes, azonban feltétlenül szükséges a design vásáron való részvételi jelentkezés elbírálása érdekében. Amennyiben a kötelező adatok megadását a WAMP ismételt felhívása ellenére elmulasztja, a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül.

Ezen adatokat az adatkezelő mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a www.wamp.hu oldal felhasználóinak. Amennyiben a felhasználó önkéntes döntése irányul a felhasználói minőség megszüntetésére, adatai törlésére, úgy a törlési igényének az adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatkezelő a személyes adatokat. Az ÁSZF értelmében elutasított jelentkezés esetén a Felhasználó 180 napig nem regisztrálhat újra, a szabály betartása érdekében a WAMP elutasított jelentkezés esetén a regisztráció során megadott minden adatot a regisztráció napjától számított 180 napig megőriz akkor is, ha a Felhasználó adatai törlését kéri.

Jelen ÁSZF elfogadásával Kiállító hozzájárul ahhoz, hogy Vásárnap Kft. a Kiállító e-mail címét továbbítsa azon Kiállító termékei iránt érdeklődő személyek részére, akik a Vásárnap Kft.-től tájékoztatást kérnek a Kiállító elérhetőségéről.

X. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Vásárnap Kft. a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A Kiállító és a Látogató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-et a Vásárnap Kft. jogosult egyoldalúan módosítani a következő okok valamelyikének fennállása esetén: jogszabály kötelező rendelkezésének változása; ha a módosítást a Vásár mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok indokolják; egyéb ok fennállása esetén.

A Vásárnap Kft. az ÁSZF-et legkésőbb a Vásárok előtti 15. napig módosíthatja. A Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon regisztrált Kiállítókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról azon az elektronikus levelezési címen, amelyet a Kiállító a regisztráció során megadott. Kiállító felelőssége, hogy a regisztráció során megadott adatainak (beleértve e-mail címét is) változását a Vásárnap Kft. elektronikus nyilvántartási rendszereiben módosítsa; ennek elmaradása esetén a Vásárnap Kft. a Kiállító irányában mindennemű felelősségét kizárja. A Vásárnap Kft. a www.wamp.hu oldalon hírlevél-szolgáltatást megrendelt Látogatókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról a Látogató által megadott e-mail címen.

Amennyiben a Vásárnap Kft. az ÁSZF-et a bérlettel rendelkező Kiállítók számára hátrányosan módosította, a Kiállító az ÁSZF módosításáról szóló értesítés közlésétől (elektronikus kommunikáció esetén az értesítés a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá) számított 8 (nyolc) napon belül jogosult a szerződést rendes felmondással, írásban, indoklás nélkül, 5 napos felmondási idővel megszüntetni. Ez esetben a Kiállító és a Vásárnap Kft. köteles legkésőbb a felmondási idő lejártának napjáig egymással elszámolni.

Vásárnap Kft. felhívja Kiállító és Látogató figyelmét, hogy Kiállító és Látogató jogosult egyeztetéseket kezdeményezni Vásárnap Kft.-vel a jelen ÁSZF szerinti rendelkezések vonatkozásában. Egyeztetés kezdeményezésére irányuló szándék hiányában jelen ÁSZF elfogadásával Kiállító és Látogató akként nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyedileg megtárgyalták, a szerződéskötést megelőzően megismerte, azt kifejezetten elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

XI. IRÁNYADÓ JOG, FELÜGYELETI SZERVEK

A jelen ÁSZF alapján létrejött felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. Felek jelen szerződést magyar nyelven kötik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak. Felek esetleges jogvitáikat elsősorban békés, írásbeli tárgyalások, egyeztetések útján, jogi út igénybe vétele nélkül rendezik az egymással szemben felmerülő vitás kérdéseiket. Amennyiben ezen egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a Vásárnap Kft. székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Vásárnap Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panasszal a Látogató az illetékes járási hivatal eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és járási hivatalok elérhetősége: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4347,http://jarasinfo.gov.hu/jar...

 

Budapest, 2023. szeptember 01.

Vásárnap Kft.

 

 

 

 

Partnereink