A WAMP működési rendje

 

   A WAMP működési rendje

A WAMP rendjéről, a helyhasználati díjak beszedéséről, a vásár tisztán tartásáról a Vásárnap Kft. gondoskodik. A Vásárnap Kft. feladata a vásár meghirdetése, a kiállítók megszervezése, kiállító standok rendelkezésre bocsátása.

A Vásárnap Kft. a Wampok alkalmával Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezését (szj.82.30) vállalja, melyről minden esetben számlát állít ki a kiállítónak a szolgáltatás befizetését követően.

A Vásárnap Kft. szolgáltatását kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

A WAMP helyszíne

A téli szezonban (október-március) a Millenárisban várjuk az érdeklődőket, míg a nyári időszakban (április, május, június, július, augusztus, szeptember) a már jól megszokott helyszínen, Budapesten a 1054 Budapest, Erzsébet téren az Akvárium feletti sétányon, pontosan a volt buszpályaudvar árkádok előtti sétáló részen kerül megrendezésre a vásár.

Nyitva tartás:    Nyáron: 11.00-19.00

                 Télen:   10.00-18.00

 

A vásárra való jelentkezés módja

A már regisztrált WAMP tagoknak a vásárra jelentkezés online, a közösségi portálon történik. Útvonal:www.wamp.hu oldalon a művészbejárón át (megadva a felhasználónevet és jelszót) a „jelentkezés wampra” menüpont alatt leadott jelentkezéssel lehet helyet foglalni a soron következő vásárra. Minden WAMP előtt körlevélben értesítjük kiállítóinkat a következő rendezvény időpontjáról és az aktuális tudnivalókról. A vásárokra külön-külön kell jelentkezni a körlevélben megadott jelentkezési határidőn belül. A határidő lejártával a rendszer automatikusan lezárja a jelentkezést, így a résztvevők fogadására tovább már nincs lehetőség. A Vásárnap Kft. minden WAMP-ra külön szerződést köt a kiállítókkal a jelentkezéskor megadott adatok alapján, ezért az adatok pontossága kiemelten fontos. A szerződéses adatokban beállt változásokat a résztvevőknek írásban jelezniük kell, A szerződéseket a saját profiljukból tudják letölteni a kiállítók.

A már bejelentkezett és a WAMP által visszaigazolt kiállítók vállalják, hogy a rendezvény helyszínén a megadott időben, a vásár megkezdése előtt legkésőbb 1 órával megjelennek, installálják standjukat, valamint a vásár zárása után installációjukat, termékeiket teljes egészében elszállítva, üresen hagyják el a helyszínt, az esetleges szemetet összekészítve (bezacskózva) az asztal mellett hagyják.

Lemondási feltételek:

A jelentkező a vásár előtti héten csütörtök 10:00 óráig (azaz a vásárt megelőző 10. nap 10:00 óráig) írásban tudja lemondani a részvételt. Ez esetben a bérleti díj a következő vásár alkalmával felhasználható. (Pénzvisszafizetés nem lehetséges!) Amennyiben a lemondás nem történik meg időben, és a vásáron a kiállító nem jelenik meg. a bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra kerül. A számla teljesítéséig zároljuk a kiállító profilját, így a következő vásárok addig nem foglalhatóak! 

Részvételi díjak

A WAMP-on folytatott árusítási és egyéb tevékenységért meghatározott helyfoglalási díjat kell fizetni. Minden kiállító legalább egy méternyi helyfoglalási díjat köteles megfizetni. A bérleti díj magába foglalja a helyszínen való árusítás jogát, asztal bérlés esetén az asztal használati díját, a WAMP logóval ellátott terítőket, szabadtéren napernyőt valamint a vásár hirdetését, promócióját.

Regisztrációs díj

  • A vásárokra való jelentkezés feltétele az éves regisztrációs díj kiegyenlítés.
  • Az év első foglalása esetében nincs regisztrációs díj. A 2. foglalástól évi 7. foglalásig bruttó 5.000 Ft a regisztrációs díj összege.A 7. alkalom után a tárgyév végéig ismét bruttó 5.000 Ft a regisztrációs díj összege.

A standokhoz 80x80cm-es illetve 80x120cm-es asztal rendelhető, melyre fekete, WAMP logóval ellátott terítő kerül.

Egyéni kiállítókra vonatkozó díjszabás:

A vásáron való részvétel méterárból és asztal vásárlás esetén az asztal árából tevődik össze.

Helyárak:


1 m:       10.000 Ft+ÁFA bruttó 12.700 Ft
1,5 m:     14.000 Ft+ÁFA bruttó 17.780 Ft
2 m:       18.000 Ft+ÁFA bruttó 22.860 Ft
2,5 m:     21.000 Ft+ÁFA bruttó 26.670 Ft
3 m:       24.000 Ft+ÁFA bruttó 30.480 Ft
3,5 m:     27.000 Ft+ÁFA bruttó 34.290 Ft
4 m:       30.000 Ft+ÁFA bruttó 38.100 Ft
4.5 m:     33.000 Ft+ÁFA bruttó 41.910 Ft
5 m:       36.000 Ft+ÁFA bruttó 45.720 Ft

Asztalárak:


80X80 cm:     3.000 Ft+ÁFA bruttó 3.810 Ft
80X120 cm:    4.000 Ft+ÁFA bruttó 5.080 Ft.

Lehetőség van 5 és 10 alkalmas bérlet vásárlására is. A kedvezmények a felhasználhatósági idő szerint az alábbiak szerint változnak:


6 hónapos felhasználhatóság (5 alkalmas): 10%
9 hónapos felhasználhatóság (10 alkalmas): 30%
12 hónapos felhasználhatóság (10 alkalmas): 20%

Az 5 és a 10 alkalmas bérlet is érvényes a karácsonyi vásárokra, abban az esetben, ha a kiállító mindhárom karácsonyi vásárra jelentkezik.

A standokhoz áramforrást is biztosítunk, amelynek ára alkalmanként 787 Ft + ÁFA = bruttó 1.000 Ft.

Hosszabbítót és elosztót a WAMP nem tud biztosítani, arról a kiállítók maguk gondoskodnak.

A részvételi díjak témától és szezontól függően esetenként eltérhetnek a megadott áraktól. Erre minden esetben jelentkezés előtt felhívja a WAMP résztvevők figyelmét.

 

Befizetés módja

A kiállítói díj fizetési határideje mindig az adott vásár előtti héten csütörtök 10:00 óra (azaz a vásárt megelőző 10.nap 10:00 óra).

Fieztési opciók

1.) Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés a kártyaszámkártyabirtokos neve és a kártya lejárati dátumának megadásával, illetve a bankkártya hátoldalán található CVC (3 jegyű) kód megadásával lehetséges.

Elfogadott bankkártyák köre: Visa, MasterCard, JCB, Visa Electron, Maestro.

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. e-számlát állít ki, amit e-mailen megküld a felhasználó által megadott címre.

2.) Banki átutalással történő fizetés:

A kiegyenlített összegről a Vásárnap Kft. e-számlát állít ki, amit e-mailen megküld a felhasználó által megadott címre.

3.) Helyszíni fizetés:

Helyszíni fizetés csak nagyon indokolt esetben, és kizárólag +20% felár mellett lehetséges!

4.) Részletfizetés nem lehetséges.

Ki nem egyenlített részvételi díj esetén a vásáron való részvétel nem lehetséges.

A fizetési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a WAMP által kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a hatályos jogszabályok által meghatározott ideig és meghatározott módon megőrzi. A kiállított elektronikus számlákat a felhasználó által megadott e-mail címre küldjük meg. Ha a határidő lejártáig nem történik meg a befizetés vagy az átutalás, a jelentkező elesik a részvétel jogától.

Indokolt esetben (betegség, családi ok) a vásáron való részvételt a jelentkező a vásár előtti héten csütörtök 10:00 óráig (azaz a vásárt megelőző 10.nap 10:00 óráig) írásban lemondhatja. Ez esetben a bérleti díj a következő vásár alkalmával felhasználható. (Pénzvisszafizetés nem lehetséges!) Amennyiben a lemondás nem történik meg időben, és a vásáron a kiállító nem jelenik meg, a bérleti díj teljes összegben kiszámlázásra kerül. 

Árusításra vonatkozó szabályok

Minimum rendelhető terület: 1 méter kiállítói tér.

Egyéni kiállítók csak saját tervezésű termékeket árusíthatnak.

A standokat rongálni, asztalokra ráülni tilos. A terítők tisztaságának megőrzéséért a kiállító felel. Mivel a terítők nem moshatók, az összepiszkolt, használhatatlanná vált darabok pótlásának díja kiszámlázásra kerül.

A WAMP-on csak a Vásárnap Kft-től bérlehető asztalok használhatók az egységes vásárkép megtartása  miatt.

A WAMP-on a vásárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásával végezhető áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos és helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység. E jogszabályi rendelkezések betartása a kiállítók és árusok saját felelőssége.

Áru- és termékforgalmazás során a vásár, piac jellegének megfelelően a vásáron, kirakodóvásáron élőállat kivételével bármely áru árusítható az alábbiak kivételével:

- gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, állatgyógyászati készítmény

- kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag

- látást javító szemüveg

- fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj

- muzeális emlék

- védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma

- ásványi anyag, kövület, barlangi képződmény

- olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre

Az élelmiszerek forgalomba hozatalával hivatásszerűen foglalkozó személyek csak akkor működhetnek közre, ha érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek.

A WAMP-on a kiállítók/árusok a szervezők által a helyszínen kijelölt helyet foglalhatják el. A kiállítóknak/árusoknak lehetőségük van egymás közötti cserére, amennyiben előtte azt jelzik a szervezőknek.

A szervezők fenntartják a jogot az egységes vásárkép fenntartásának érdekében, hogy az előzetesen lefoglalt helyeket, a kiállítók lehető legkisebb érdeksérelme mellett, átrendezzék.

Az árusító asztalokat és az árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

A vásáron, piacon tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.

A megváltott helyjegyet tilos másnak átadni, az árut eldugni vagy más áruihoz rakni, továbbá tilos már kizsűrizett tervezők munkáit árulni és másik tervezővel egy standot megosztani. Amennyiben ez mégis megtörténik, a szervezőnek jogában áll felszólítani a szabályzatot megszegő árust, hogy hagyja el a vásár helyszínét.

Külső helyszínen a WAMP szék biztosítását nem vállalja, annak biztosítása a kiállító feladata.

A vásáron a helyfoglalás a jelentkezés sorrendjében, fizetés ellenében online lehetséges.

 

WAMP kupon

Kupon felhasználási szabályzat itt olvasható: http://wamp.hu/hu/kupon-felhasznalasi-szabalyzat

 

Minden kiállító 4 db VIP jegyet kap. A neveket előre kell leadni a wamp@wamp.hu e-mail címre. A nevek leadásának elmulasztása esetén a 4 db jegy a kiállító nevén lesz megőrizve. A Vásárnap Kft. a VIP belépőhöz kupont nem ad.

 

Kedvezmények:

-gyerekeknek 14 éves korig, nyugdíjasoknak, értelmi fogyatékosoknak, mozgássérülteknek ingyenes

-csoportos belépő: 4 főnként 3 kuponfüzet váltása kötelező (azaz ha pl 8-an jönnek együtt, akkor 6 kuponfüzet, stb.)

 

WAMP ajándékutalvány

Ajándékutalvány felhasználási szabályzat itt olvasható: http://wamp.hu/hu/ajandekutalvany-felhasznalasi-szabalyzat

 

Időjárás, vis maior

Amennyiben a meghirdetett vásár a szervező hibájából nem kerül megrendezésre, a kiállító jogosult az asztal bérleti díjának 100%-os visszaigénylésére.

Ha a vásár napján tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. –vis major miatt 14:00 óra előtt befejezzük a vásárt, a díj 40%-át beszámítjuk a következő WAMP árába.

Ha a vásár napján tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. –vis major miatt 14:00 óra után befejezzük a vásárt, sem visszatéríteni sem beszámítani nem tudjuk az alkalom árát.
 

Egyéb feltételek

A piacon mindenki saját felelősségére árusít, a számlaképességéről, egészségügyi kiskönyvről és egyéb szükséges engedélyekről maga köteles gondoskodni.

Szerzői jogi, etikai kérdésekben (egymás másolása, stb.) és egymás közötti konfliktusokban a WAMP csak olyan esetekben lép közbe, amely már veszélyezteti a vásár egészét és több résztvevőt egyszerre érint.

A WAMP mindenkor hatályos működési rendjét minden kiállító/árus a vásárokra történő jelentkezéssel elfogadja, és vállalja, hogy betartja.

A WAMP rendjének, az ezzel kapcsolatos rendelkezéseknek a megszegőivel szemben szabálysértési eljárás indítható.

A program, az időpont és a helyszín változtatásának jogát a szervezők fenntartják.

 

Reklamáció

Amennyiben reklamáció igénye merül fel a szolgáltatás minősége miatt, tervező/kiállító azt e-mailben jelezheti awamp@wamp.hu email címen, melynek jogosságát Vásárnap Kft. megvizsgálja, és amennyiben helytállónak tartja, a befizetett összeget a következő vásár alkalmával kiállító teljes mértékben felhasználhatja. Pénzvisszafizetés nem lehetséges.

Adatvédelem

A wamp.hu a vásárlók adatait kizárólag a megrendelés nyilvántartása és teljesítése, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél kézbesítése érdekében rögzíti és azokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli. A wamp.hu nem adja át a rögzített adatokat harmadik fél számára; különösképpen nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak megrendelés ill. szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl. szállítást végző alvállalkozó részére). Ilyen esetekben a partnereinktől elvárjuk, hogy az adatokat bizalmasan, a törvényben előírt rendelkezéseknek megfelelően kezeljék.

A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

 

Az esetleges további kérdéseket a wamp@wamp.hu email címre várjuk!

 

Az általános szerződési feltételek módosítása

A Vásárnap Kft. a jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására elsősorban az általános szerződési feltételek kialakításakor fennállt körülmények előre nem látható módon, a rendes üzleti kockázaton kívül eső objektív okok változása következtében kerülhet sor. Másodsorban, a Vásárnap Kft. által szervezetett WAMP-ok folyamatos szolgáltatást és tevékenységet jelentenek, amelyek során az általános szerződési feltételek, ideértve a díjszabást is, alapjául szolgáló üzleti és gazdasági körülmények változnak (hasonló vásárok új gyakorlata, új fogyasztói elvárások megjelenése), amely változásokat a Vásárnap Kft. az általános szerződési feltételek módosításával követ.

A Vásárnap Kft. az általános szerződési feltételeit a WAMP-ok előtt legkésőbb 15 (tizenöt) nappal korábban, de nem később, mint az adott WAMP-ra való regisztráció kezdete, módosítja. A Vásárnap Kft. a kiállítókat az általános szerződési feltételek módosításáról a www.wamp.hu oldalon történő közzétételével értesíti. A Vásárnap Kft. a www.wamp.huoldalon regisztrált kiállítókat elektronikus levél formájában is értesíti az általános szerződési feltételek módosításáról azon az elektronikus levelezési címen, amelyet a kiállító a regisztráció során megadott. A kiállító felelőssége, hogy a regisztráció során megadott adatainak változását a Vásárnap Kft. elektronikus nyilvántartási rendszereiben módosítsa, ennek elmaradása esetén a Vásárnap Kft. a kiállító irányában mindennemű felelősségét kizárja.

A kiállító saját döntése, hogy a jövőben a módosított általános szerződési feltételek alapján a WAMP szolgáltatásait igénybe veszi-e.

Amennyiben a Vásárnap Kft. az általános szerződési feltételeket a bérlettel rendelkező kiállítók számára hátrányosan módosította, a kiállító az általános szerződési feltételek módosításáról szóló értesítés Vásárnap Kft. által történő elküldésétől (elektronikus kommunikáció esetén az értesítést elküldésének napján kézbesítettnek kell tekinteni) számított 8 (nyolc) napon belül jogosult a szerződést felmondani. A kiállító a szerződés felmondása esetén a Vásárnap kft.-től visszatérítésre jogosult.

Amennyiben az általános szerződési feltételek módosítása a Vásárnap Kft. által nyújtott kedvezményeket - időtartam és mennyiség - nem érinti, a kiállítót a szerződés felmondása esetén a mennyiségi és időtartam kedvezmény nem illeti meg. Ebben az esetben a Vásárnap Kft. az elszámolás során azokra a vásárokra, amelyeket a kiállító részt vett, teljes, mindenféle kedvezmény nélküli hely- és asztaldíjat számol ki, amely összeget levon a kiállító által fizetett bérlet árából, majd az így kiszámított különbözetet 15 (tizenöt) napon belül a kiállító részére visszafizeti.

Ha az általános szerződési feltételek módosítása a Vásárnap Kft. által nyújtott kedvezményeket - időtartam és mennyiség - érinti, a kiállító a bérlet árának igénybe nem vett kiállításokra eső részének visszatérítésére jogosult.

 

Budapest, 2015.október 1.

Vásárnap Kft. és a WAMP csapata